MAKING THINGS IGNITING CREATIVE SPARKS IGNITING CREATIVE SPARKS Experience a revolution in modern webdesign. THE NEW FRONTIER MARS Cinematic
Titles
GET YOUR DESIGN EDGE NOW Slider Revolution - More than just a WordPress Slider That captivate your website visitors Get Started Now

Trailmakers is part creative vehicle-building sandbox, and part exploration-racing game. Building a car, airplane, helicopter or walking robot is as easy as playing with blocks.

Slidresistens & Levetidsforlængelse

HVOF-teknik

AGJ A/S tilbyder hårdpålægning med eks. wolframkarbider og termisk sprøjtning med HVOF-udstyr. HVOF (High Velocity Oxygen Fuel).

HVOF-teknik er en relativt nyudviklet metode indenfor termisk sprøjtning. Metoden bevirker at de opvarmede partikler – typisk wolfram karbider, opnår en meget høj anslagsenergi når de rammer den overflade der skal belægges. Partikelhastigheden er 900 – 1.200 m/s i arbejdsprocessen. Flammetemperaturen i arbejdsprocessen er typisk ca. 2.600 grd. C.

Den høje anslagsenergi bevirker at belægningen får en meget høj vedhæftning på emnet, og samtidig bliver mikrostrukturen på belægningen meget tæt og homogen – helt op til 99-99,5%.

HVOF-metoden benyttes til bl.a. til aksler, svinghjul, tandhjul, bøsninger, snekker m.v. udsat for ekstreme slidpåvirkninger, og hvor kravet til kvalitet er på højeste niveau!

Vores team har mulighed for at udføre flammesprøjtning med mobilt HVOF-udstyr eks. ved reparationer af kedelanlæg i kraftværker. Billederne her på siden belyser reparation af pakfladerne på turbinehuset til LP turbinen, hos Vattenfall A/S. Opgaven blev udført med mobilt HVOF-udstyr i forbindelse med sommerens revision på aktuelle turbine.

Termisk Sprøjtning

AGJ A/S kan tilbyde hårdpålægning udført med en lang række forskellige metoder indenfor Termisk Sprøjtning. Metoder til Termisk Sprøjtning kan inddeles i kolde og varme sprøjteprocesser.

Kolde sprøjteprocesser er bl.a. Lysbuesprøjtning, Flammesprøjtning, Plasmasprøjtning eller termisk sprøjtning med HVOF-udstyr. Metoderne kan udføres hvor tilsatsmaterialerne er pulver eller tråd.

Varme sprøjteprocesser er typisk flammesprøjtning med tilsatsmaterialer i pulverform, hvor det påsprøjtede materiale afslutningsvis bringes op på fusingtemperatur, og man opnår en fuldstændig homogen belægning med slagfast diffusionsbinding til basismaterialet.

Typisk benytter AGJ A/S Plasma Sprøjtning da vore erfaringer og resultater er gode, med høj vedhæftning og meget tætte overflader op til 92 – 98 % til følge. Partikelhastigheden ved Plasma Sprøjtning er 200 – 500 m/s – plasmastrålens arbejdstemperatur er op til 20.000 grd. C.

Plasmasprøjtning benyttes på bl.a. aksler, bøsninger, knusere, propeller, snegle, snekker, valser, knive m.v. i en bred vifte af industrier. Ofte kan Plasmasprøjtning vælges med fordel, da teknikken er billigere end eks. Flammesprøjtning med HVOF-udstyr.

Vi løser opgaver for skandinaviens mest krævende industrier

PTA-svejsning

AGJ A/S kan tilbyde hårdpålægning udført ved PTA-svejsning.

PTA-svejsning er en svejsemetode og ikke en termisk sprøjtning, hvor der sker en decideret opblanding med grundmaterialet. Opblandingen med grundmaterialet er dog begrænset (1-5 %) i forhold til andre traditionelle svejsemetoder, hvorfor PTA-svejsning kan være et godt alternativ til termisk sprøjtning og visse applikationer, hvor der kræves en homogen slag- eller trykfast belægning.

Tilsatsmaterialet er ofte i pulverform men vi har i samarbejde med vores svenske partner også udført opgaver hvor dette har været i trådform. Fælles for vore metoder er det at varmekilden udgøres af et gasplasma – heraf navnet PTA (Plasma Transferred Arc).

Vi har udført opgaver med PTA-svejsning og materialer som eks. Stellite på applikationer til olie- og gasindustrien samt ventiler og komponenter til brug i kraftværksindustrien.

PTA-svejsning med eks. wolframkarbider på sliddele til entreprenørmateriel eller reservedele til landbrugsmaskiner, kan med benyttes med stor fordel. Ofte med markant forøget slidresistens og levetidsforlængelse til følge.

Som et svejseteknisk alternativ tilbyder vi MAG-svejsning med pulverfyldt rørtråd, på maskinkomponenter udsat for slid – eks. valser til kulmøller. Typisk vil MAG-svejsning med den rigtige rørtråd, udført med et forholdsvist lavt heatinput, kunne benyttes som et billigt alternativ til eks. PTA-svejsning. Rørtråd indeholdende eks. wolfram, Niob og kromkarbider i et mix, leveres typisk direkte fra producent i Tyskland.

Sliddele

AGJ A/S har massiv erfaring med opsvejsning, hårdpålægning og levetidsforlængelse af sliddele til cementanlæg, knusere, kulmøller, miljøanlæg m.v.

Levetidsforlængelse udføres typisk ved opsvejsning af konkrete sliddele, udført med MAG-svejsning og “Open-arc” med karbidfyldt rørtråd, eller PTA-svejsning med wolfram karbider. AGJ A/S råder over udstyr således, at vi effektivt kan tilbyde opsvejsning af komponenter “on-site” i vore kunders kulmøller eller procesanlæg, eller vi kan tilbyde at udføre reparation med opsvejsning og hårdpålægning af eks. valser op til 5.000 kg.

AGJ Industriservice har opnået god erfaring med levetidsforlængelse af valser og maleborde samt indløbsbøsninger til kulmøller af typen Loesche, Berz, Pfeiffer og Raymond.

Nogle af de væsentligste økonomiske fordele ved opsvejsning/ hårdpålægning af sliddele til eks. kulmøller med AGJ’s metode er:

Kontrolleret heatinput medfører minimal “afbrændning” af wolframkarbider og minimal opblanding med grundmaterialet. Dette er væsentlige parametre til forøget slidressistens! Kontrolleret afsmeltning af rørtråd og kontrolleret smeltebad bl.a. ved automatisk stick-out regulering har stor betydning for pæne slidflader og forøget slidressistens! Automatisk opsvejsning og fuld kontrol med procesparametre ved svejseudstyrets grad af automation, medfører optimal og homogen kvalitet på belægningen!

Væsentlige økonomiske fordele

KONTAKT

AGJ A/S
tc@agj-smed.dk
+45 5780 4400
CVR: 33545517

ADRESSE
Juelsmindevej 1-3
4400 Kalundborg
Danmark

Flash Bulb
Flash Bulb